Opdracht van de Latemse Senioren Adviesraad (LSAR)
naar de senioren toe:

  • betrekken en betrokken houden in alle facetten van de steeds evoluerende structuren van de maatschappij,
  • informeren over de snelle evolutie van die maatschappij 
  • organiseren van diverse activiteiten die bijdragen tot sociale cohesie

naar de gemeente  toe:

  • advies verlenen bij het uittekenen van een goed en evenwichtig seniorenbeleid
  • rapporteren wat leeft bij de senioren, wat hun noden en bekommernissen zijn, ongeacht politieke, religieuze of filosofische overtuiging