Opdracht van de Latemse Senioren Adviesraad (LSAR)
Naar de doelgroep toe:

  • Betrekken en betrokken houden in alle facetten van de steeds evoluerende maatschappij,
  • Informeren over de snelle evolutie van die maatschappij 
  • Bijdragen tot de sociale cohesie door het organiseren van diverse activiteiten 

Naar de gemeente  toe:

  • Advies verlenen bij het uittekenen van een goed en evenwichtig seniorenbeleid
  • Rapporteren wat leeft bij de senioren, wat hun noden en bekommernissen zijn. En dit ongeacht politieke, religieuze of filosofische overtuiging