LATEMSE SENIORENADVIESRAAD : EVENEMENTEN
      
HOE DEELNEMEN?

Inschrijven is niet altijd nodig. B.v. niet voor ons maandelijks praatcafé noch voor ons seniorencafé tijdens de bloemenmarkt of het kerstdorp. U komt daar gewoon even langs ...

Voor andere activiteiten is het aantal deelnemers beperkt en is inschrijven wel nodigWAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA?

De Latemse SeniorenAdviesraad biedt zowel maandelijks als jaarlijks terugkerende evenementen aan.

Al deze activiteiten zijn bij uitstek ontmoetingsmomenten tussen de 60-plussers van de gemeente, de groep voor wie de LSAR zich inzet.            
 
MAANDELIJKS PRAATCAFÉ
NIEUW IN 2018: we trakteren jarige 60-plussers en hun partner. 
Kom naar het praatcafé  in de maand van uw verjaardag en laat u verrassen ....

Eén keer per maand krijgt u een uitgelezen kans om mensen te leren kennen, een goed gesprek aan te knopen met een medesenior.  Een warme uitwisseling tussen vrienden en kennissen. Tussen pot en pint ...

Meestal kan u hiervoor, op de 4de donderdag van de maand, terecht in het praatcafé dat we dan van 14u tot 17u30 open houden in de Kunstkroeg van de Oude Brouwerij (Dorp 24). De toegang is gratis, drankjes en hapjes zijn te verkrijgen aan democratische prijzen. Er is een traplift om de kunstkroeg te bereiken.

In mei (of april), augustus, november en december is er geen 'traditioneel' praatcafémaar voorzien we een gelijkaardig ontmoetingsmoment. In mei/april is dat b.v. ons seniorencafé t.g.v. de lentemarkt, in december het seniorencafé t.g.v. het Latems kerstdorp (beide in de kunstkroeg). In augustus verhuizen we onze tapkast naar de sporthal voor de seniorennamiddag t.g.v. Latem kermis. In november is er dan weer een hele week lang 'seniorenweek' met diverse activiteiten op diverse locaties in de gemeente.

In juli pauzeren ook wij even.

      
ANDERE LSAR - EVENEMENTEN
     

De Latemse seniorenraad organiseert naast de (bijna) maandelijkse praatcafés en de seniorencafés in mei of april (lentemarkt) en december (kerstmarkt) ook een aantal andere activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere Latemse verenigingen.

Sommige van die evenementen hebben vooral een ontspannend karakter: gelegenheden vooral tot een feestelijk samen-zijn met een natje en een droogje en de nodige animatie: het feest van de 80-plussers, de kermismiddagen in Latem en Deurle...

Andere hebben een meer socio-culturele inslag: de thema-middagen, spreekavonden ... Maar ook hier is de mogelijkheid tot 'ontmoeting' belangrijk. Daarom voorzien we ook bij deze meer 'leer-rijke' evenementen een 'moment achteraf'. Waar u gezellig kan na-praten en bij-babbelen ....