Previous Frame Next Frame
WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE LATEMSE SENIORENADVIESRAAD (LSAR) !

LSAR - ALGEMENE VERGADERING 

Wegens de COVID19-maatregelen kon de geplande Algemene Vergadering van de Latemse SeniorenAdviesraad in 2020 niet  plaats vinden. Op 29 juni 2021 was het dan eindelijk zover en hield de LSAR haar Algemene Vergadering. Corona-veilig in de tent bij de Oase.

Wie waren aanwezig?
 • stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering, zowel geïnteresseerde individuele inwoners als vertegenwoordigers van de verenigingen die voor de gemeentelijke subsidieregeling onder de LSAR ressorteren
 • geïnteresseerde, niet-stemgerechtigde inwoners.

Wat stond op de agenda?
 • Voorstelling van de LSAR en van het (inmiddels vorige) LSAR-bestuur, een wijziging van de statuten, het  Financieel verslag en het verslag van de Activiteiten in het werkjaar 2019-2020 samen met een overzicht van de LSAR- activiteiten in niet-COVID tijden. 
 • Voorstelling van de kandidaten voor de (nieuwe) Raad van Bestuur gevolgd door de verkiezing door de stemgerechtigde AV-leden van de nieuwe Raad van Bestuur en verkiezing van de voorzitter (de heer Jean-Pierre De Wilde) en de vice-voorzitter (de heer Christian De Clercq)
 • Ten slotte als  Varia-punt: informatie over de LSAR-adviezen (in het verleden en de toekomst) en suggesties vanwege de AV-leden.

Zoekt u meer informatie over de werking van de LSAR?

 • De statuten en het huishoudelijk reglement kan u opvragen met een mailtje aan info@seniorenraad-latem-deurle.be 

 • Het Memorandum LSAR (gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018)
  Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 bezorgde de Latemse SeniorenAdviesraad een memorandum aan alle politieke fracties en aan de andere Latemse adviesraden. Hiermee vult de LSAR haar rol als 'bemiddelaar' tussen 60-plussers en gemeentelijk beleid in. Dit memorandum vormt een leidraad voor de beleidswerking van de LSAR in de huidige legislatuur.

  U kan het basisdocument en de bijlagen downloaden. Klik op uw keuze en nadien op 'openen' of 'opslaan' in het balkje dat onderaan het scherm verschijnt. Alle reacties op het memorandum zijn welkom.


COVID-19 en de LSAR-ACTIVITEITENKALENDER


Hieronder, in de rubrieken Praatcafés, Evenementen en Cursussen,  vindt u meer nieuws over 
de impact van de CORONA-maatregelen op de activiteitenkalender van de LSAR


PRAATCAFÉS
 
Ook  in 2020 was het de bedoeling dat u bij ons terecht kon voor een babbel, een  drankje, iets zoets of iets hartigs tijdens één van onze gezellige praatcafés.   De deur van de Kunstkroeg van de Oude Brouwerij (Dorp 24) staat dan voor alle senioren van 14u tot 17u30 open.. Helaas, de realiteit draaide anders uit.
 
Van zodra we zicht hebben op wat kan en mag, informeren we u over de heropstart van de LSAR-praatcafés. In het Dorpsmagazine, indien mogelijk via een nieuwsbrief en zeker op deze website, die corona-proof is. We kijken uit naar dit moment!
 

MEER INFO
 • Over de LSAR-praatcafés
 • Over de federale, Vlaamse en gemeentelijke CORONA-maatregelen: zie rubriek Latems Nieuws hieronder
 

 

 

EVENEMENTEN


 • VERDERE ANNULATIES IN HET KADER VAN DE CORONA-MAATREGELEN
De toepassing van de  maatregelen in het kader van het COVID-19 (Corona)-virus vergde sedert maart 2020 de nodige aanpassingen in de activiteiten-kalender van de LSAR. Jammer, maar zeer nodig: deze maatregelen maken een betere bescherming van uzelf en de anderen binnen onze (kwetsbare) doelgroep mogelijk. 

Van zodra  we zicht hebben op de heropstart van onze evenementen, communiceren we hierover, o.m. op deze website. We kijken er naar uit u weer te kunnen verwelkomen!

Laten we ondertussen met z'n allen verder zorg voor elkaar dragen!
  

Meer info over de federale, Vlaamse en gemeentelijke CORONA-maatregelen: zie rubriek Latems Nieuws hieronder


CURSUSSEN

Ook in 2020 stond, naar jarenlange gewoonte, iedere woensdag een cursusnamiddag "i-PAD" geprogrammeerd. Helaas, ook deze populaire LSAR-activiteit diende midden maart plots stopgezet te worden.  De aard van het leslokaal maakte het tot nu toe niet mogelijk de cursus in deze corona-tijden in corona-veilige omstandigheden te laten plaats vinden. Hopelijk kan er later in 2021 weer aan het werk worden gegaan ...

We brengen u tijdig op de hoogte, in het Dorpsmagazine en op deze website.

Afbeeldingsresultaat voor sint martens latem      LATEMS NIEUWS


GEMEENTELIJKE COVID-19 MAATREGELEN (Corona-virus)HOE KAN U ZICH INFORMEREN OVER DE GEMEENTELIJKE COVID-MAATREGELEN?
 • U vindt een (digitaal) overzicht van de gemeentelijke COVID-19 maatregelen op de pagina Nieuws over Corona van de gemeentelijke website. U kan zich ook inschrijven op de gemeentelijke (digitale) nieuwsbrief zodat u meteen op de hoogte bent van alle wijzigingen en toevoegingen. Een aanrader.

HOE NEEMT U CONTACT MET DE DIENSTEN VAN HET GEMEENTEHUIS?

WAAR VINDT U INFORMATIE OVER DE FEDERALE EN VLAAMSE MAATREGELEN?
EN OVER HET COVID-19 VIRUS IN HET ALGEMEEN?ZIJN ER GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENINGEN DIE INTERESSANT ZIJN VOOR DE LATEMSE 65-PLUSSERS?

GEMEENTELIJKE SENIORENCONSULENTE KATRIEN DELAHAYEWAARVOOR KAN U BIJ KATRIEN TERECHT?


Katrien behartigt het welzijn van senioren in de gemeente.  Via informatie, advies en begeleiding.

 • Heeft u nood aan een bepaalde vorm van hulpverlening? 
 • Weet u niet waar u terecht kan? 
 • Weet u niet waar u recht op heeft? 
 • Heeft u nood aan persoonlijke begeleiding? 
 • Ervaart u moeilijkheden als mantelzorger?
 • Bent u eenzaam en heeft u nood aan een babbel?
 • Bent u op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding en heeft u nood aan iemand die u hierin begeleidt?


Samen met u gaat Katrien op zoek naar antwoorden en mogelijkheden in een traject op maat.

De seniorenconsulente zal ook werken aan projecten rond dementiemantelzorg en eenzaamheidsbestrijdingIn samenwerking met de seniorenadviesraad zal zij trachten de gemeente zo ‘senior-vriendelijk’ mogelijk te maken.  

 

HOE KAN U KATRIEN  BEREIKEN?


Katrien Delahaye  - Seniorenconsulente

Telefoon: 09 282 78 36

katrien.delahaye@sint-martens-latem.be
GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST ABONNEMENT 65+ DE LIJN

De Latemse gemeenteraad keurde een tegemoetkoming in de kosten van een abonnement 65+ bij De Lijn goed.  U dient de korting zelf aan te vragen.


Meer informatie en aanvraagformulierONLINE OUDERENGIDS


Wat is de ouderengids?
Een website van de Vlaamse Ouderenraad die probeert u een  online antwoord te geven op uw praktische vragen over diverse onderwerpen: pensioenen, speciale tegemoetkomingen, zorg, gezondheid, sport, openbaar vervoer...

Hoe is de ouderengids opgebouwd?
Per thema of levensdomein groepeert deze online gids laagdrempelige uitleg, handige tips en  hyperlinks naar andere websites (voor  meer specifieke informatie).

Hoe zoekt u in de ouderengids?
Zoeken kan u zowel via een ingebouwde zoekfunctie als door te klikken op een van de acht icoontjes die de grote thema’s voorstellen.