Previous Frame Next Frame
WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE LATEMSE SENIORENADVIESRAAD (LSAR) !

LSAR - ALGEMENE VERGADERING UITGESTELD 

In het kader van de COVID-19 maatregelen werd de Algemene Vergadering van de Latemse SeniorenAdviesraad, aanvankelijk gepland voor 2 april 2020, uitgesteld. Een nieuwe datum wordt later meegedeeld.

De Algemene Vergadering is uitgesteld. De LSAR-activiteiten (praatcafés, evenementen, i-pad cursus) gepland voor maart, april, mei en juni zijn geannuleerd. U vindt een overzicht verder op deze pagina.


Wenst u meer informatie over de werking van de LSAR?

 • De statuten en het huishoudelijk reglement kan u opvragen met een mailtje aan seniorenraad-latem-deurle.be

 • Het Memorandum LSAR (gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018)
  Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 bezorgde de Latemse SeniorenAdviesraad een memorandum aan alle politieke fracties en aan de andere Latemse adviesraden. Hiermee vult de LSAR haar rol als 'bemiddelaar' tussen 60-plussers en gemeentelijk beleid in. Dit memorandum vormt een leidraad voor de beleidswerking van de LSAR in de huidige legislatuur.

  U kan het basisdocument en de bijlagen downloaden. Klik op uw keuze en nadien op 'openen' of 'opslaan' in het balkje dat onderaan het scherm verschijnt. Alle reacties op het memorandum zijn welkom.


COVID-19 en de LSAR website

 • Hieronder, in de rubrieken Praatcafés en Evenementen,  vindt u een overzicht van de impact van de CORONA-maatregelen op de activiteitenkalender van de LSAR. Tot nu toe hebben we zekerheid over de activiteiten t.e.m. de feestnamiddagen t.g.v. kermis Latem en kermis Deurle.

Van zodra er meer nieuws is over
  • activiteiten normaal voorzien na eind augustus
  • eventuele verschuivingen van nu reeds geschrapte activiteiten naar latere datums

   communiceren we hierover. Zeker ook op deze website.
   Kom dus hier af en toe eens een kijkje nemen ...

 • In de rubriek LATEMS NIEUWS verderop vindt u federale, Vlaamse en gemeentelijke informatie(bronnen) i.v.m. het virus en de genomen overheidsmaatregelen. U vindt er o.m.
  • Hoe u een 'echt' contactonderzoek van een frauduleuze oproep kan herkennen.
  • Hoe u een mondkapje dient te gebruiken.PRAATCAFÉS

Ook in 2020 kan u bij ons terecht voor een babbel, een  drankje, iets zoets of iets hartigs tijdens één van onze gezellige praatcafés.   De deur van de Kunstkroeg van de Oude Brouwerij (Dorp 24) staat dan voor alle senioren van 14u tot 17u30 open.


LET OP: na de geplande praatcafés van maart en mei wordt ook dat van 25 juni geschrapt. Aangezien de lentemarkt  werd afgelast (zie verder) bleven ook in april de deuren van de kunstkroeg gesloten. We willen u maximaal beschermen tegen het COVID-19 virus en nemen daarom geen risico's.

We hopen u op 24 september en 22 oktober opnieuw in de kunstkroeg te mogen begroeten ...MEER INFO
 • Over de LSAR-praatcafés
 • Over de federale, Vlaamse en gemeentelijke CORONA-maatregelen: zie rubriek Latems Nieuws hieronderEVENEMENTEN
ANNULATIES IN HET KADER VAN DE COVID-19 MAATREGELEN


De toepassing van de  maatregelen in het kader van het COVID-19 (Corona)-virus vergt de nodige aanpassingen in de activiteiten-kalender van de LSAR in de voorbije en komende maanden. Jammer, maar zeer nodig: deze maatregelen maken een betere bescherming van uzelf en de anderen binnen onze (kwetsbare) doelgroep mogelijk.

Laten we met z'n allen zorg voor elkaar dragen!De volgende activiteiten vonden/vinden in de lente en zomer van 2020  NIET plaats:

 • De LSAR-praatcafés in de kunstkroeg: op 26 maart en 28 mei  bleven de deuren reeds dicht, ook op  25 juni is dit nog het geval.

 • Het koepelconcert met Ingeborg in de kerk van Deurle op 24 april

 • De gemeentelijke lentemarkt op 26 april, m.a.w. ook  het praatcafé dat de LSAR gewoontegetrouw tijdens de lentemarkt open houdt.

 • De viering van de 80-plussers, gepland voor 7 mei.

 • De lentelunch voorzien op 7 juni

 • De feestnamiddagen ter gelegenheid van kermis Latem en van kermis Deurle. In de nazomer van 2020 zal er immers noch in Latem, noch in Deurle kermis worden gevierd.

 • De i-pad cursussen op woensdagnamiddag (tot nader orde).

Zoals hogerop gemeld: de Algemene Vergadering van de LSAR op 2 april wordt naar een latere datum verschoven. Van zodra die nieuwe datum vast kan worden gelegd, communiceren we hierover, o.m. op deze website.


Meer info over de federale, Vlaamse en gemeentelijke CORONA-maatregelen: zie rubriek Latems Nieuws hieronder


Afbeeldingsresultaat voor sint martens latem      LATEMS NIEUWSGEMEENTELIJKE COVID-19 MAATREGELEN (Corona-virus)


In opvolging van de instructies van de hogere overheid heeft het Latems gemeentebestuur, als lokale overheid, de nodige maatregelen getroffen in het kader van de COVID-19 (CORONA) crisis. We gidsen u naar de bronnen waar u informatie vindt over deze maatregelen.

Daarnaast heeft de gemeente voor specifieke doelgroepen ondersteunende initiatieven genomen. We zetten een aantal maatregelen die interessant zijn voor onze doelgroep in de kijker.


Hoe kan u zich informeren over de gemeentelijke Corona-maatregelen?


 • U vindt een (digitaal) overzicht van de gemeentelijke COVID-19 maatregelen op de pagina Nieuws over Corona van de gemeentelijke website. U kan zich ook inschrijven op de gemeentelijke (digitale) nieuwsbrief zodat u meteen op de hoogte bent van alle wijzigingen en toevoegingen. Een aanrader.

 • Daarnaast communiceert de gemeente ook op papier, via zgn. bewonersbrieven.Tot nu toe bezorgde een team van vrijwilligers vier dergelijke bewonersbrieven in uw brievenbus. Deze papieren informatie is ongetwijfeld handig voor de oudere inwoners.

  De jongste (4de) bewonersbrief vond u op 9 mei in uw brievenbus. Samen met een herbruikbaar mondkapje.  Deze  brief van het gemeentebestuur had een dubbel doel, hij

  • Herinnert aan de basisregels die ook in de versoepelingsfase nog steeds heel belangrijk zijn!
  • Bevat een handleiding over het gebruik en onderhoud van het bijgevoegde mondmasker. Hoe draagt u het? Wanneer en waartoe? Hoe zet u het af? Hoe wast u het?
   Lees dit zorgvuldig na!

   U kan deze handleiding voor het gebruik van het mondkapje nalezen op de gemeentelijke website.

Hoe neemt u contact met de diensten van het gemeentehuis?


Waar vindt u meer informatie over de federale en Vlaamse maatregelen, o.m. over het contactonderzoek. En over het COVID-19 virus in het algemeen?


Zijn er gemeentelijke maatregelen die interessant zijn voor de Latemse 65+ers?
GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST ABONNEMENT 65+ DE LIJN


LET OP : OOK DE LIJN HEEFT CORONA-MAATREGELEN GENOMEN
 • EEN AANGEPASTE DIENSTREGELING
 • AANBEVELINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN BUS OF TRAM, o.m. achteraan opstappen

Meer info
(website De Lijn)


De Latemse gemeenteraad keurde een tegemoetkoming in de kosten van een abonnement 65+ bij De Lijn goed.  U dient de korting zelf aan te vragen.ONLINE OUDERENGIDS


Wat is de ouderengids?
Een website van de Vlaamse Ouderenraad die probeert u een  online antwoord te geven op uw praktische vragen over diverse onderwerpen: pensioenen, speciale tegemoetkomingen, zorg, gezondheid, sport, openbaar vervoer...

Hoe is de ouderengids opgebouwd?
Per thema of levensdomein groepeert deze online gids laagdrempelige uitleg, handige tips en  hyperlinks naar andere websites (voor  meer specifieke informatie).

Hoe zoekt u in de ouderengids?
Zoeken kan u zowel via een ingebouwde zoekfunctie als door te klikken op een van de acht icoontjes die de grote thema’s voorstellen.