U WENST ZICH VOOR EEN LSAR-EVENEMENT IN TE SCHRIJVEN?
      

WANNEER DIENT U ZICH VOOR EEN LSAR-EVENEMENT IN TE SCHRIJVEN?

Inschrijven is niet altijd nodig. B.v. niet voor ons praatcafé noch voor ons seniorencafé tijdens de lentemarkt of het kerstdorp. U komt daar gewoon even langs ...

Voor andere activiteiten (themamiddag, lentelunch, ..) is het aantal mogelijke deelnemers beperkt en is inschrijven dus wel vereist. Dit wordt dan telkens expliciet vermeld.
 


HOE SCHRIJFT U ZICH VOOR EEN LSAR-EVENEMENT IN?


Inschrijven
kan u
op 3 manieren: via mail, telefoon of een inschrijfstrookje in de LSAR-nieuwsbrief


! Let op: vermeld in uw mail zeker het aantal deelnemers én het evenement 
waarvoor u wenst in te schrijven
  • Telefonisch naar één van deze bestuursleden

    • GSM 0478 683 300 (Jean Pierre De Wilde = voorzitter)
    • GSM 0486  615 905 (Christian De Clercq = vicevoorzitter)


Met het inschrijfstrookje in de nieuwsbrief, te bezorgen aan


  • LSAR, Tussen Beken 23 te 9830 Sint-Martens-Latem (altijd mogelijk)
  • Het onthaal van het gemeentehuis, enkel indien deze mogelijkheid expliciet wordt vermeld.

! Let op: vermeld in elk geval het aantal deelnemers én het evenement waarvoor u wenst in te schrijven