Waarom een Latemse Seniorenraad?

De vergrijzing neemt jaarlijks toe, de gekende oorzaken zijn: een betere hygiëne, een betere levensstijl en een betere medische ondersteuning.  
In onze gemeente zijn ruim 28,45 % van het aantal inwoners 60 plussers!
Onze senioren hebben specifieke noden en behoeften. Uit de enquête die wij onlangs hebben gehouden blijkt dat in Sint-Martens-Latem (Latem en Deurle) er 2.369 inwoners 60+'ers zijn.

Wat een reserve aan wijsheid, inzicht en ervaring!

Een grote groep, binnen alle leeftijdscategorieën, van 60 tot 85+, doet (nog) niet mee aan seniorenactiviteiten (themanamiddagen, spreekavonden, praatcafés, verteltheaters, kermisnamiddagen, vieringen van 65-jarigen en 80-plussers, seniorenweken en andere diverse festiviteiten).
Hier zijn dus vele initiatieven mogelijk om mensen weer samen te brengen in een
levendige, solidaire en pluralistische samenleving.
    
Een groot aantal senioren is "in de fleur van hun slijtage"
 
Daarom moeten wij leven toevoegen aan de jaren (niet alleen jaren aan het leven) en onze plaats in de snel veranderende maatschappij behouden.