Previous Frame Next Frame
WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE LATEMSE SENIORENADVIESRAAD (LSAR) !

LSAR - ALGEMENE VERGADERING UITGESTELD  

In het kader van de COVID-19 maatregelen werd de Algemene Vergadering van de Latemse SeniorenAdviesraad, aanvankelijk gepland voor 2 april 2020, uitgesteld. Een nieuwe datum kon - gezien de onzekerheid van de Corona-situatie - niet meteen worden bepaald. 

We zijn nu een paar maand verder. Door de inzet van ons allen, nam het virus eerst in kracht af. Diverse corona-maatregelen werden geleidelijk versoepeld.  We kregen hoop en planden een Algemene Vergadering in september 2020. 

Onze plannen werden echter door de recente evolutie doorkruist.
Gezien de snel verslechter(en)de corona-situatie en de onzekerheid over wat in de rest van 2020 nog mogelijk is, heeft het Dagelijks Bestuur beslist
de Algemene Vergadering uit te stellen.

Ondertussen moet de werking van de LSAR verzekerd blijven (o.m. adviesverlening). Concreet betekent dit dat


 • Serge Clément het voorzitterschap op zich blijft nemen,  Marleen Vermassen en Chris De Clercq het vice-voorzitterschap. 
 • De leden van het Dagelijks Bestuur hun diverse taken verder uitvoeren. Wie die leden zijn, vindt u op deze website in het deel "Samenstelling van het Dagelijks Bestuur".
 • De reeds aangeduide kandidaat-stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering via mail de nodige informatie over dit uitstel en het verdere verloop toegestuurd krijgen. Het betreft vertegenwoordigers van Latemse verenigingen, organisaties en instellingen, aangevuld met en een aantal geïnteresseerde inwoners van onze gemeente.

Van zodra we een nieuwe datum voor de Algemene Vergadering kunnen vastleggen wordt u hierover geïnformeerd. In het Dorpsmagazine, indien mogelijk via een LSAR-nieuwsbrief  en uiteraard ook op deze website.


Hoe zit het met de overige LSAR-activiteiten?
Kijk even verder onder de hoofdingen "Praatcafés", "Evenementen" en "Cursussen" hieronder.Wenst u meer informatie over de werking van de LSAR?

 • De statuten en het huishoudelijk reglement kan u opvragen met een mailtje aan seniorenraad-latem-deurle.be

 • Het Memorandum LSAR (gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018)
  Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 bezorgde de Latemse SeniorenAdviesraad een memorandum aan alle politieke fracties en aan de andere Latemse adviesraden. Hiermee vult de LSAR haar rol als 'bemiddelaar' tussen 60-plussers en gemeentelijk beleid in. Dit memorandum vormt een leidraad voor de beleidswerking van de LSAR in de huidige legislatuur.

  U kan het basisdocument en de bijlagen downloaden. Klik op uw keuze en nadien op 'openen' of 'opslaan' in het balkje dat onderaan het scherm verschijnt. Alle reacties op het memorandum zijn welkom.


COVID-19 en de LSAR-ACTIVITEITENKALENDER


Hieronder, in de rubrieken Praatcafés, Evenementen en Cursussen,  vindt u meer nieuws over 
de impact van de CORONA-maatregelen op de activiteitenkalender van de LSAR


PRAATCAFÉS

Ook  in 2020 was het de bedoeling dat u bij ons terecht kon voor een babbel, een  drankje, iets zoets of iets hartigs tijdens één van onze gezellige praatcafés.   De deur van de Kunstkroeg van de Oude Brouwerij (Dorp 24) staat dan voor alle senioren van 14u tot 17u30 open.. Helaas, de realiteit draaide anders uit.

Na de geplande praatcafés van maart en mei werd ook de bijeenkomst van  juni geschrapt. Aangezien de lentemarkt  werd afgelast bleven ook in april de deuren van de kunstkroeg gesloten. 

Na de verbetering van de corona-situatie leefden we even in de hoop  u op 24 september en 22 oktober opnieuw in de kunstkroeg te mogen begroeten. Echter ... De kunstkroeg is klein, laag, moeilijk te ventileren.  We willen u maximaal beschermen tegen het virus en nemen absoluut geen risico's. We hebben daarom - met pijn in het hart - besloten de overblijvende praatcafés in 2020 te schrappen. En ook tijdens het kerstdorp (indien dit er kan komen) het seniorencafé gesloten te houden. Voor uw veiligheid.

Van zodra we zicht hebben op wat kan en mag in 2021 informeren we u over de heropstart van de LSAR-praatcafés. In het Dorpsmagazine, indien mogelijk via een nieuwsbrief en zeker op deze website, die corona-proof is. We kijken uit naar dit moment!


MEER INFO

 • Over de LSAR-praatcafés
 • Over de federale, Vlaamse en gemeentelijke CORONA-maatregelen: zie rubriek Latems Nieuws hieronder
EVENEMENTEN
 • ANNULATIES IN HET KADER VAN DE CORONA-MAATREGELEN
De toepassing van de  maatregelen in het kader van het COVID-19 (Corona)-virus vergde sedert maart 2020 de nodige aanpassingen in de activiteiten-kalender van de LSAR. Jammer, maar zeer nodig: deze maatregelen maken een betere bescherming van uzelf en de anderen binnen onze (kwetsbare) doelgroep mogelijk. 

Even zag het er naar uit dat we toch nog bepaalde uitgestelde evenementen later op het jaar zouden kunnen organiseren. De huidige ontwikkelingen maken dat echter niet mogelijk. En niet verantwoord. Het Dagelijks Bestuur heeft  daarom beslist in 2020 geen eigen evenementen meer te organiseren

Wat betreft de Seniorenweek en de viering van de 65-jarigen, beide georganiseerd samen met het gemeentebestuur, adviseerde de LSAR aan het gemeentebestuur die in 2020 niet plaats te laten vinden. In 2021 zouden dan de jarigen van 2020 en 2021 samen in het zonnetje gezet kunnen worden. De seniorenweek 2021 zou een extra feestelijk tintje kunnen krijgen.

Het gemeentebestuur heeft dit advies gevolgd: in 2021 mogen - als de situatie het mogelijk maakt -
 alle 65- en 66-jarigen zich aan een heugelijk feest verwachten en krijgt de seniorenweek een gouden randje. Dit om het gemis van 2020 goed te maken! Iets om alvast naar uit te kijken ..

 Van zodra  we zicht hebben op de heropstart van onze evenementen, communiceren we hierover, o.m. op deze website. We kijken er naar uit u weer te kunnen verwelkomen!

Laten we ondertussen met z'n allen verder zorg voor elkaar dragen!
  

Meer info over de federale, Vlaamse en gemeentelijke CORONA-maatregelen: zie rubriek Latems Nieuws hieronder


CURSUSSEN

Ook in 2020 stond, naar jarenlange gewoonte, iedere woensdag een cursusnamiddag "i-PAD" geprogrammeerd. Helaas, ook deze populaire LSAR-activiteit diende midden maart plots stopgezet te worden. En ook voor deze lessenreeks is een weder-opstart in 2020 niet aangewezen. Het leslokaal maakt het immers niet mogelijk de cursus in deze corona-tijden in veilige omstandigheden te laten plaats vinden. Hopelijk kan er in 2021 weer aan het werk worden gegaan ... We brengen u tijdig op de hoogte, in het Dorpsmagazine en op deze website.
Afbeeldingsresultaat voor sint martens latem      LATEMS NIEUWSGEMEENTELIJKE COVID-19 MAATREGELEN (Corona-virus)

Vanaf 1 augustus 2020 gelden bij burgemeestersbesluit in onze gemeente 2 reglementen  met  striktere corona-maatregelen. Ze komen bovenop de maatregelen die de federale overheid heeft uitgevaardigd. 

Waar kan u deze aanvullende lokale maatregelen nalezen?HOE KAN U ZICH INFORMEREN OVER DE GEMEENTELIJKE COVID-MAATREGELEN?
 • U vindt een (digitaal) overzicht van de gemeentelijke COVID-19 maatregelen op de pagina Nieuws over Corona van de gemeentelijke website. U kan zich ook inschrijven op de gemeentelijke (digitale) nieuwsbrief zodat u meteen op de hoogte bent van alle wijzigingen en toevoegingen. Een aanrader.

HOE NEEMT U CONTACT MET DE DIENSTEN VAN HET GEMEENTEHUIS?

WAAR VINDT U INFORMATIE OVER DE FEDERALE EN VLAAMSE MAATREGELEN?
EN OVER HET COVID-19 VIRUS IN HET ALGEMEEN?ZIJN ER GEMEENTELIJKE DIENTSVERLENINGEN DIE INTERESSANT ZIJN VOOR DE LATEMSE 65-PLUSSERS?


GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST ABONNEMENT 65+ DE LIJN

De Latemse gemeenteraad keurde een tegemoetkoming in de kosten van een abonnement 65+ bij De Lijn goed.  U dient de korting zelf aan te vragen.


ONLINE OUDERENGIDS


Wat is de ouderengids?
Een website van de Vlaamse Ouderenraad die probeert u een  online antwoord te geven op uw praktische vragen over diverse onderwerpen: pensioenen, speciale tegemoetkomingen, zorg, gezondheid, sport, openbaar vervoer...

Hoe is de ouderengids opgebouwd?
Per thema of levensdomein groepeert deze online gids laagdrempelige uitleg, handige tips en  hyperlinks naar andere websites (voor  meer specifieke informatie).

Hoe zoekt u in de ouderengids?
Zoeken kan u zowel via een ingebouwde zoekfunctie als door te klikken op een van de acht icoontjes die de grote thema’s voorstellen.